Proč nainstalovat úpravnu vody?


Největší výhody

Prevence "zarůstání" baterií vodním kamenem a znehodnocení výměníků inkrustací, odstranění vodního kamene ze vstupní vody se zárukou výsledku a možností ověření pomocí testeru, individuální řešení na míru – další možnosti úpravy vody pro objekty jako jsou hotely, nemocnice, mycí linky, komplexy budov, bytové domy aj. (nejen změkčování).

Princip katexových úpraven vody

Principem katexových úpraven vody je proces navázání iontů tvrdosti vody na katexovou pryskyřici. Tvrdost vody je složená převážně z iontů vápníku a hořčíku. V okamžiku nasycení pryskyřice je vyčerpána kapacita pryskyřice. Pro obnovení funkce filtru se plně automaticky zařazuje pravidelná regenerace pryskyřice pomocí regenerační soli. Obsluha zařízení se stará pouze o doplňování regenerační soli do zásobníku.

Instalace katexových úpraven vody

Katexové úpravny vody slouží pro použití v domácnostech, rodinných domech, školách, kavárnách a restauracích. Instalace katexových úpraven vody probíhá na přívodu studené vody do objektu. Dále se úpravny vody tohoto typu používají pro napouštění vody do topných systémů, případně jiné technologické aplikace. Úpravny vody splňují požadavky Vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou. Nespornou výhodou je podpora v podobě uvedení do provozu a odborného servisu v případě potřeby.  zpět na přehled