Hlavové sprchy

Slim čtvercová

Slim obdélníková

Slim kruhová

Výtokové rameno stropní čtvercové

Výtokové rameno boční čtvercové

Výtokové rameno boční kulaté

Výtokové rameno stropní kulaté